Jeg anbefaler ikke hypnose efter erhvervet hjerneskade (endnu)

Jeg får mange henvendelser omkring vores artikel om effekten af hypnotiske suggestioner på arbejdshukommelsen efter erhvervet hjerneskade. Nedenfor giver jeg korte svar på ofte stillede spørgsmål. Alle svarene bunder i den samme pointe: der er endnu ikke tilstrækkelig evidens til at afgøre, om hypnose kan- eller ikke kan anbefales som behandling af kognitive problemer efter erhvervet hjerneskade. Jeg forventer, at vi kan anbefale (eller afvise) hypnose efter erhvervet hjerneskade omkring år 2020.

Ofte stillede spørgsmål af patienter og pårørende:

Spørgsmål: Kan du anbefale en hypnotisør?
Svar: Jeg vil ikke anbefale nogen. Jeg arbejder med forskning og der er ikke et stærkt nok forskningsbaseret grundlag for at give en anbefaling. Hvis du vælger at opsøge en hypnotisør, så undgå alle der tilbyder regression til tidligere liv, healing af aura, kontakt med døde pårørende osv. De har dermed vist, at de ikke arbejder videnskabeligt.

Spørgsmål: Can jeg være med i et eksperiment?
Svar: Desværre ikke ved at spørge mig. Hvis vi havde eksperimenter der manglede deltagere ville vi rekruttere igennem andre kilder (fx hjerneskadeforeningen og hjernesagen) for at mindske selektionsbias.

Spørgsmål: Kan hypnose hjælpe mod ADHD/Skizofreni/kronisk smerte/andet?
Svar: Resultaterne fra vores eksperiment kan næppe overføres så direkte til andre patientgrupper. Jeg kender ikke nok til hvor effektiv hypnose er på den problematik du nævner til at give et svar.

Ofte stillede spørgsmål af professionelle indenfor rehabilitering og hypnose:

Spørgsmål: Kan du sende mig manuskriptet?
Svar: Nej, manuskripterne gøres frit tilgængelige, hvis (og kun hvis) der er tilstrækkelig med forskning der viser, at det kan anbefales som en generel behandling. Her er en oversigt over al offentlig information omkring vores eksperiment, hvilket er mere end for det meste forskning. Dette inkluderer nogle uddrag fra manuskriptet, som du finder i supplementary materials.

Spørgsmål: kan du hjælpe os i gang med at bruge denne intervention til vores klienter?
Svar: Jeg vil meget gerne samarbejde med jer om at starte et forskningsprojekt hvis I er en institution som arbejder professionelt med borgere med erhvervet hjerneskade. Det betyder, at I får muligheden for at tilbyde det til borgerne, men også at I får mindre kontrol over hvordan det udbydes, mens forskningen pågår. Denne slags forskningsprojekter er nødvendige for at afgøre, om hypnose kan abefales som en behandoling af kognitive problematikker efter erhvervet hjerneskade.

Baggrund for svarene

Selvom vores resultater i ovenstående artikel er meget overbevisende isoleret set, er det stadig kun et enkelt eksperiment. Man skal huske at medregne den skepsis man ville have overfor resultaterne, da de bryder med en del veletableret forskning. Man skal også huske, at resultaterne fra videnskabelige studier på dyr og mennesker ofte ikke kan gentages. Jeg er bekendt med flere udbredte “behandlinger” i neurorehabilitering, som netop blev taget på grund af nogle positive resultater, og som stadig er i brug selvom den samlede evidens nu viser at effekten er meget lille eller helt fraværende. Hvis vores resultater ikke kan gentages, er det bedre at hypnose aldrig blev taget i brug i neurorehabilitering, end at alle bruger deres kostbare tid på noget ineffektivt.

Personligt er jeg optimistisk fordi jeg kender til flere (mindre videnskabelige) resultater end det der er blevet publiceret. Men jeg står også fast på, at videnskab må være det rigtige grundlag for kliniske anbefalinger. Med de igangværende og planlagte studier forventer jeg at vi har nok resultater til at give en egentlig anbefalinger (hvad end den er for eller imod) i år 2020. Indtil da holder vi visse detaljer om metoden lukket til forskningsprojekter.

Jeg kan måske give indtryk af at være afvisende. Jeg er personligt rørt over historierne fra alle de personer med hjerneskade jeg har mødt. Jeg er også intellektuelt oprørt over størrelsen af problemet på verdensplan. Jeg tror at ovenstående strategi vil give det bedste udfald i gennemsnit. En mulig fordel er fx at det øger sandsynligheden for, at behandlingen (hvis den er effektiv) bliver implementeret som en del af den offentlige behandling i stedet for at blive overladt til det grå marked af privatpraktiserende hypnotisører.

Se også min post om hvad vores eksperimnet ikke viser.