Sundhedsforebyggelse giver vækst – akutte kriser er dyre

Dette er fjerde post i en artikelserie om velgørenhed for investorer og entreprenører. Tidligere artikler: Velgørenhed er et marked på følelser frem for effekt. Drop velgørenheds-feelgood og få 10-100 gange mere for pengene. Administrationsprocenten er en dårlig KPI.

Economies of scale

Der er economies of scale inden for velgørenhed. De bedste organisationer i verden er hyper-skalerbare. Case in point er Against Malaria Foundation, der uddeler myggenet mod malaria. Det koster blot omkring 48 kroner at beskytte en familie mod malaria i 2-3 år – alt inklusive. Sidste år uddelte de ca. 17 millioner myggenet. Det har de gjort med kun 13 fastansatte.

Malaria er et stort og forudsigeligt problem og har været det i årtier. Derfor er det muligt at optimere løsningen, bl.a. fordi læringer kan overføres 1-til-1 til næste malariasæson. Vi har robust evidens for effekten af myggenet på død og sygdomsforløb (se fx denne Cochrane meta-analyse på 275.793 personer). 

Men dertil har vi også robust evidens for, at det er en omkostningseffektiv måde at sikre mere skolegang, bedre familieplanlægning og at øge den nationaløkonomiske vækst. I forhold til skolegang er sygdomsforebyggende tiltag oftest mere omkostningseffektive end fx flere undervisere, bedre lærebøger, mm.

Attribution: investopedia.com

Akutte kriser er ikke skalerbare

I den modsatte ende af effektivitets-skalaen har vi akutte kriser som fx (borger)krig og naturkatastrofer. Der er mange faktorer der fordyrer denne type arbejde: 

  1. De er uforudsigelige, men kræver hurtig handling. Derfor flyves højtlønnede arbejdere ind frem for at opbygge kompetencen lokalt.
  2. Dårlig infrastruktur og sikkerhed vanskeliggør (fordyrer) arbejdet.
  3. De er ofte langt dyrere at udbedre en skade end at forebygge den.
  4. Pga. unikke politiske/demografiske/geografiske forhold, er det vanskeligere at overføre læringer mellem hver indsats.

Alt dette gør det vanskeligere at opskalere eller lave cost-down forbedringer.

Attribution: unsplash.com.

Støt de effektive organisationer

For hver person man kunne hjælpe i kriseområder, har man en fantastisk mulighed for at hjælpe langt flere, fx via myggenet. Men det er de “dyre” indsatser, som organisationerne rykker ud med i vores postkasser, telemarketing, facere og landsindsamlinger.

Det skyldes, at kriser appellerer meget stærkere til vores empati. Det skrev jeg mere om i Velgørenhed er et marked på følelser frem for effekt og Drop velgørenheds-feelgood og få 10-100 gange mere for pengene. Jeg har været med til at stifte https://giveffektivt.dk, som gør det let for dig at donere til verdens mest effektive velgørende formål.

Om mig

Jeg har arbejdet 10 år i forskning, hvor jeg har udviklet flere statistiske metoder og undervisningsmaterialer til universiteter, som bruges i store dele af verden. Jeg udvikler Machine Learning modeller for Kamstrup. I mine private investeringer har jeg slået markedet med 30% over de sidste 7 år. Jeg er co-founder og team-lead for https://giveffektivt.dk, som vi vækster efter Lean-Startup principperne.